LEONICS WISE 3000

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : WISE-3000

Power Line Conditioner and Automatic Voltage Stabilizer ขนาด 3000VA 3000W

Share

LEONICS WISE 3000
 • เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 3000VA / 3000W
 • ระบบ Single phase stabilizer with microprocessor controlled
 • ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์ (current zero crossion switching)
 • ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 6 ระดับ (6 Taps change)
 • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220Vac (L-N) -25% +23%
 • แรงดันไฟฟ้าขาออก 220Vac (L-N) 5% 
 • ให้สัญญาณไฟฟ้าขาออกเป็นรูปคลื่นซายน์ (Pure sine wave output)
 • อัตราส่วนของ Crest Factor เป็น 6 ต่อ 1
 • หน้าจอแสดงผลด้วย 7-segment LED และมิเตอร์แบบตัวเลข 
 • ป้องกันไฟตก, ไฟเกิน และไฟกระชาก 
 • มีระบบการป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร
 • มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวน (สัญญาณรบกวนที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RFI) 
 • มีระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะจากฟ้าผ่า
 • รับประกัน 2 ปี
 • ขนาด W x H x D (mm.) ; 180 x 350 x 450
 • น้ำหนัก ; 36kg

 

Download

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com