True Online UPS

UPS (Uninterruptible Power Supply) หรือ เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
ชนิด True Online UPS

เครื่องสำรองไฟฟ้า แบรนด์ LEONICS, และ MEXGA
เป็นเครื่องสำรองไฟที่จ่ายไฟคุณภาพดีที่สุด เหมาะสำหรับใช้ป้องกันระบบงานระดับอุตสาหกรรม (Industrial UPS) สำรองไฟให้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
และป้องกันอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่มีความไวต่อคุณภาพไฟฟ้าสูง เช่น
ระบบผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต, ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data center), ระบบธนาคาร,
ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบสื่อสารโทรคมนาคม, ระบบขนส่ง
เป็นต้น
 

  เครื่องสำรองไฟ ULTIMATE UKT-series , UKA-series (สินค้าขายดี)

เป็นเครื่องสำรองไฟและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิด True on-line double conversion UPS

ระบบไฟฟ้าขาเข้า 1 เฟส / ไฟฟ้าขาออก 1 เฟส 

UKT-1K
UKT-2K
UKA-4K
UKT-6K
UKT-10K

  เครื่องสำรองไฟ ULTIMATE series 

เป็นเครื่องสำรองไฟและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิด True on-line double conversion UPS

ระบบไฟฟ้าขาเข้า 1 เฟส / ไฟฟ้าขาออก 1 เฟส 
ชนิด Rack Mount
UKM-1000
UKM-2000
UKM-3000
UKM-6000
UKM-10000

  เครื่องสำรองไฟ KMM series 


เป็นเครื่องสำรองไฟและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิด True on-line double conversion UPS
ระบบไฟฟ้าขาเข้า 1 เฟส / ไฟฟ้าขาออก 1 เฟส 

KMM-1000
KMM-2000

KMM-3000
KMM-6000
KMM-10000

  เครื่องสำรองไฟ KTM series 


เป็นเครื่องสำรองไฟและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิด True on-line double conversion UPS
ระบบไฟฟ้าขาเข้า 3 เฟส / ไฟฟ้าขาออก 1 เฟส 

KTM-1031 

  เครื่องสำรองไฟ LEONICS UTT series 
เป็นเครื่องสำรองไฟและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิด True on-line double conversion Sine Wave UPS
ระบบไฟฟ้าขาเข้า 3 เฟส / ไฟฟ้าขาออก 3 เฟส 

UTT-40
UTT-60
UTT-100

  เครื่องสำรองไฟ KTT series 
เป็นเครื่องสำรองไฟและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิด True on-line double conversion Modular UPS
ระบบไฟฟ้าขาเข้า 3 เฟส / ไฟฟ้าขาออก 3 เฟส 

KTT 10kVA - 80kVA
KTT 100kVA - 500kVA

All Product

UKT-1K

ขนาด 1000VA 900W

฿ 14,700 ฿ 14,700

UKM-1000

ขนาด 1000VA 900W (UPS ชนิด Rack Mount)

฿ 18,800 ฿ 18,800

UKT-2K

ขนาด 2000VA 1800W

฿ 25,300 ฿ 25,300

UKA-4K

ขนาด 4000VA 2800W

฿ 33,700 ฿ 33,700

UKM-2000

ขนาด 2000VA 1800W (UPS ชนิด Rack Mount)

฿ 35,200 ฿ 35,200

UKM-3000

ขนาด 3000VA 2700W (UPS ชนิด Rack Mount)

฿ 42,800 ฿ 42,800

UKT-6K

ขนาด 6000VA 5400W

฿ 75,500 ฿ 75,500
Pre-Order

UKM-6000

ขนาด 6000VA 5400W (UPS ชนิด Rack Mount)

฿ 103,000 ฿ 103,000
สินค้าหมด
Powered by MakeWebEasy.com