ระบบ AI คัดกรองไข้และคัดกรองบุคคลจากใบหน้าก่อนเข้าพื้นที่ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Access Control ของแต่ละอาคารได้
(AI Fever Screening and Access Control System)

Touchless Time Attendance & Access Control System with Temperature /Non Mask detection Function ใช้เทคโนโลีจาก MEGVII : Koala Platform เป็น Solution สำหรับองค์กรขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน มหาวิทยาลัยที่มีจำนวน Database คนในองค์กรจำนวนมาก และมี Traffic ในการใช้งานพร้อมกัน

ระบบ AI คัดกรองไข้และคัดกรองบุคคลจากใบหน้าก่อนเข้าพื้นที่ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Access Control ของแต่ละอาคารได้ เป็นระบบ Face Scan วัดอุณหภูมิ และจดจำใบหน้าขั้นสูงที่ใช้ AI Algorithm จาก MEGVII Face++สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมระบบ AI Fever Screening and Access Control System ได้ที่ คุณธีรนันท์ โทร 02 746 9500 ต่อ 171

Powered by MakeWebEasy.com